Mátyás király edmontonban

Őfelségének sűrű napja volt ismét

Fotó: Matúz Gábor

Fotó: Magyarság Háza

Az Edmontoni Magyar Kultúrkör által szervezett Reneszánsz Napon az álruhás Mátyás király is tiszteletét tette. De felkereste a helyi 1956-os emlékművet és a Szent Imre Római Katolikus Egyházközséget is.

Hóeséses, szélfúvásos csütörtök este volt, szeptember 13-án Edmontonban mégis megtelt a Magyar Ház díszterme a Hunyadi Mátyás életterei című kiállítás megnyitása előtt. A vendégeket az esemény két házigazdája, Szenthe Anna, a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai elnöke és a Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnöke, valamint férje, Szenthe Sándor tiszteletbeli konzul, az Edmontoni Magyar Ház elnöke fogadta. Ki hitte volna, hogy a nyitószavaikat követő kulturális műsor elején egyszer csak lant hangja fog beszűrődni a terembe, majd kisvártatva belép az ajtón az álruhás Mátyás király, hűséges lantosa kíséretében – pedig így történt! Volt is nagy csodálkozás és nevetés a közönség soraiban, s csakhamar előkerült a szütyőből az „Itt járt Mátyás király” szövegvésetű hasábfa is, hogy Szenthe Sándor kezébe kerülve örökké emlékeztesse az edmontoni Magyar Ház vendégeit: a március óta újra országát járó álruhás uralkodó az albertai tartományszékhely magyarjaihoz is ellátogatott! A felvidéki (galántai) születésű, Budapesten élő, augusztusban Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett Csadi Zoltán színész, rendező, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház igazgató-helyettese ajkán különösen csengett Sajó Sándor Magyarnak lenni, Kányádi Sándor Valaki jár a fák hegyén; Előhang és József Attila A Dunánál című költeménye, s igen pompásan rímeltek e rímekre a Somorjáról érkező Németh Imre és a kecskeméti zenész-pedagógus Homoki Zsolt, azaz a Gaudium Duó fúvóshangszereken és lanton megszólaltatott dallamai. Kedves pillanatai voltak a rendezvénynek, amikor Szenthe Anna, a Megavers a Diaszpórában szavalóverseny kanadai útnakindítója átadta az edmontoni résztvevőknek az idei díjakat, és szólt arról, hogy a Szolnok TV kezdeményezéséből kiágazó vetélkedő mára a világ legnagyobb szavalóversenye lett. „Az internetnek köszönhetően az óriási távolságok ellenére megismerhetjük egymást és felfedezhetjük a magyar irodalom kiemelkedő alkotásait. A költészet ugyanis összeköt és egy új közösséget alkot, éljünk bárhol is a világon” – fogalmazott a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai elnöke.

Az álruhás Mátyás király a Megavers a Diaszpórában edmontoni résztvevőivel. | Fotó: Magyarság Háza

A magyar delegáció látogatása az edmontoni Szent Imre Római Katolikus Magyar Egyházközségnél. | Fotó: Magyarság Háza

A Hunyadi Mátyás élettereit bemutató kiállítást Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója nyitotta meg. Mint mondta, kivételes pillanat ez a minden magyar összetartozását jelképező Magyarság Háza életében, hiszen itt, több ezer kilométerre az anyaország szívétől is jelét adhatjuk együvé tartozásunknak. És kivételes pillanat a Mátyás király-emlékév történetében is, hiszen térben a legtávolabbi helyszínen eleveníthetjük fel igazságos uralkodónk emlékét. Tőlünk nézve térben a legtávolabbi helyen vagyunk, lélekben, hitben és meggyőződésben viszont egymáshoz közelebb nem is lehetnénk. Ez hozott össze bennünket ma, és a szándék, hogy megmutassuk egymásnak: olyan nemzet fiai vagyunk, akik a jövőbe tekintés mellett képesek a múltra is visszanézni, képesek a valahai jó példákból, az egykori tanulságokból, bölcsességekből napjainkra és holnapjainkra nézve is okulni, meríteni – hangsúlyozta.

A Gaudium duó közreműködése az edmontoni Reneszánsz Napon. | Fotó: Magyarság Háza

Fotó: Matgyarság Háza

Csibi Krisztina kiemelte: Hunyadi Mátyástól sok más mellett népek közötti összefogást-összetartozást, lelki-szellemi építkezést, művészetszeretetet és tudásvágyat tanulhatunk, a munka megbecsülésére, az elesettek felemelésére, az igazság mindenekelőttiségére, arányos teherviselésre, keresztény hitünk védelmezésére látunk mintát. Miután ismertette a kiállítás pannóinak tartalmát, a Magyarság Háza igazgatója így folytatta: „Több mint ötszáz év telt el azóta, s mintha az akkori baj, az akkori veszély újraéledt volna, újra itt leselkedne ránk. Vajon most is sikerül-e győzedelmeskednünk, ha hallgatunk Mátyás király szavára, követjük azt? Nagyobb lesz az esélyünk, ha megpróbáljuk” – vélelmezte.

Az Edmontoni Magyar Ház | Fotó: Fekete Bálint

Szenthe Sándor, az Edmontoni Magyar Kulturkör elnöke (b) meséli tapasztalatait őfelségének | Fotó: Fekete Bálint

Az edmontoni magyarok együttléte műsor után pezsgőkoccintással, sajtfinomságok kóstolásával és kötetlen beszélgetéssel folytatódott, vidám, az ünnepet és az összetartozást örömmel megélő hangulatban.

VARGA GABRIELLA

A Szent Imre plébániatemplom oltára Edmontonban. | Fotó: Magyarság Háza

Disznótoros a templom konyhájában. Az idősebbek évente négyszer készítenek disznótorost magyar módra, egy hétig dolgoznak vele. Szombaton kb. 300 fő eszik belőle. – Fotó: Csibi Krisztina

Az álruhás Mátyás király felkereste az edmontoni 1956-os emlékművet | Fotó: Csibi Krisztina

Fotó: Fekete Bálint

Toldy Éva – háromunokás nagymama, Mátyás király edmontoni kísérője – Nagyi 1 rendszámú autójával | Fotó: Csibi Krisztina