húszéves a kalejdoszkóp

Híd Torontó és Budapest, múlt és jelen, irodalom és történelem között. Mátyás király-tematikus számmal ünnepeltek

Fotó: Matúz Gábor

A „Nincs más haza, csak az anyanyelv” Márai Sándortól kölcsönzött mottó alatt kéthavonta megjelenő, magyar–angol irodalmi–kulturális folyóirat, a torontói Kalejdoszkóp elindulását pontosan húsz évvel ezelőtt, 1998-ban jegyezte be a National Library of Canada, azaz a Kanadai Nemzeti Könyvtár. A Pallas Nagy Lexikona helyesírását követő, idén jubiláló Kalejdoszkóp Mátyás király tematikus kiadással ünnepelte kerek születésnapját, így köszöntve az igazságos uralkodót és a tiszteletére szervezett emlékévet.

A világ számos országába eljutó Kalejdoszkóp folyóirat 2018. július–augusztusi lapszáma Arany János Mátyás anyja című verse után bemutatja Szilágyi Erzsébetet és a vajdahunyadi várat, majd összefoglalja Hunyadi Mátyás életének és uralkodásának főbb sarokpontjait. A King Matthias című angol nyelvű ismertetőt az ismeretlen szerzőtől származó Emlékdal Mátyás király halálára című vers követi. A lap exkluzív interjút közöl Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral, Csibi Krisztinával, a Magyarság Háza igazgatójával, Gaal Gergellyel, a Mátyás király Emlékév tanácsadó testületének elnökével, és Marosán Csabával, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművészével. Szól a Hunyadi Mátyás életterei és a Pennaforgatók Mátyás király udvarában című tárlatokról is. Elolvasható hasábjain Nagybáncsai Mátyás História az vitéz Hunyadi János vajdáról históriás éneke, Jókai Mór Mátyás király és a szegény varga elbeszélő költeménye, valamint Vörösmarty Mihály Szép Ilonka című verse – utóbbi angol fordításban is helyet kapott a folyóiratban. Mindemellett a Kárpát-medence több ismert művésze is elmondja, mi jut eszébe Mátyás király neve hallatán. Az illusztrációkban is gazdag kiadás – korábbi társaival együtt – az Országos Széchényi Könyvtár adatbázisában is elérhető.

A következőkben Csibi Krisztina köszöntő szavait idézzük, amelyek Torontóban, a jubileumi ünnepség alkalmával hangzottak el.

Köszönöm munkátokat!

A minden magyar összetartozását jelképező Magyarság Házát elindulásunk óta megtisztelitek a Kalejdoszkóp folyóirat megküldésével – így mi is folyamatosan tanúi lehetünk fáradozásaitoknak, annak az elismerésre méltó, elkötelezett munkának, amit anyanyelvünk, kultúránk, hagyományaink megőrzése, de főképp irodalmunk és művészetünk népszerűsítése és terjesztése érdekében immáron húsz éve lankadatlanul végeztek. Nagy és komoly, felelősségteljes szolgálat ez az anyaországtól több ezer kilométernyi messzeségben, amiért idehaza mi is csak köszönetet mondhatunk Nektek. Köszönjük áldozatvállaláson alapuló tevékenységeteket!

A magam, illetve a Mátyás király-emlékévet koordináló Magyarság Háza nevében külön köszönöm a lap 2018. július–augusztusi Mátyás király tematikus kiadását! Nem mindennapi pillanata és színfoltja ez az emlékévnek, hiszen a televíziók, rádiók, nyomtatott sajtóorgánumok, online felületek, közösségi oldalak eddigi nem kevesebb, mint ezernyi híradása közepette most először látunk példát arra, hogy egy folyóirat teljes egészében, ráadásul megnövelt oldalszámmal, Mátyás királynak és az emlékévnek szenteli egyik lapszámát. Azt remélem, hogy ezek a hasábok még több emberhez viszik közelebb az igazságos uralkodó emlékét és üzenetét, még többen kapnak kedvet Hunyadi Mátyás életének és életművének alaposabb megismeréséhez. Köszönöm, hogy az emlékévbe mindezeken túlmenően rendezvényekkel is bekapcsolódtatok. Biztos vagyok abban, hogy a Diaszpóra Tanács idei ülésén nagy örömmel tekintünk majd vissza közös, Mátyás király személye körüli törekvéseinkre és megvalósításainkra, mint ahogyan tettük azt a korábbi években is egyéb munkáinkkal kapcsolatosan.

Fontos ez a misszió: közeli és távoli történelmünk értékeinek feltárása és továbbadása, mert – ahogy azt Széchenyi Istvántól megtanultuk –, „A múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni”. Mi pedig mindannyian jövőt akarunk építeni, és ameddig vannak erre elkötelezett személyek, közösségek, intézmények, folyóiratok, ünnepi alkalmak, addig ez sikerülni is fog. Gratulálok nektek, a kiadó és a szerkesztőség vezetőinek, minden külső és belső, közeli és távoli munkatársának, és kívánok további sok erőt vállalt küldetésetek teljesítéséhez!

Fotó: Magyarság Háza