emlékmise a bécsi Szent István-dómban

Több száz hívő ünnepelte a néhai való jó Mátyás királyt

Fotó: Magyarság Háza

„Az isteni szolgálatra bármilyen idő alkalmas, és mindaz, amit a haza érdekében tesz az ember, nem egyéb, mint Isten szolgálata.” Ezzel a Mátyás királytól származó gondolattal kezdte köszöntőszavait június 2-án, szombaton este Bécsben a Stephansdomban Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója, és ezt az üzenetet hordozta a több száz hívő előtt, két Mátyás-relikviamásolat mellett, Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök és három koncelebráns ausztriai magyar egyházi méltóság által bemutatott ünnepi szentmise is.

Fotó: Magyarság Háza

Fotó: Magyarság Háza

Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága, a budapesti Magyarság Háza és a bécsi székhelyű, Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége – Kaláka Club hívószavára nemcsak Ausztria különböző tartományaiból, de Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről és Szlovéniából is érkeztek hívek Bécsbe a Stephansdomba, hogy ünnepi szentmisével emlékezzenek meg arról: az 575 éve született és 560 éve királlyá választott Hunyadi Mátyás életének az osztrák főváros hangsúlyos része volt. A magyar király, miután seregével 1485. június 1-jén elfoglalta a császárvárost, Budáról oda helyezte át székhelyét, s uralkodásának utolsó éveiben, egészen a haláláig – 1490. április 6-ig – ott élt. Ez alatt sokat tett a magyar kultúra ausztriai elismertetéséért. Az emlékezetben igazságosként élő uralkodó legfőbb érdemei között tartjuk számon, hogy felismerte az Európára leselkedő oszmán veszélyt, és tudta, hogy csak az európai nemzetek összefogásával védhető meg a keresztény civilizáció a török fenyegetéstől. Ezért is fontos ma is a tisztelete – összegeztek az esemény szervezői.

Fotó: Magyarság Háza

Fotó: Magyarság Háza

A szentmisén Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspökkel koncelebrált Vencser László, az ausztriai idegen nyelvű katolikus lelkészségek országos igazgatója, Pál László kismartoni püspöki vikárius és Varga János, a Collegium Pázmáneum rektora. A szentélyben ott láthattuk a Máltai Lovagrend bécsi tagjait is. A liturgikus zenei szolgálatot a Pécsi Bazilika Mozart Kórusa és Zenekara végezte.

Fotó: Magyarság Háza

Az oltár elé – a két tulajdonos: Janek György atlétaedző és Foltán László kenus olimpiai bajnok jóvoltából, akik az ünnepi eseményen személyesen is jelen voltak – elhelyezték Mátyás király díszes halotti pajzsának és kálváriájának másolatát (az eredeti Mátyás-pajzs továbbra is Párizsban van az Invalidusok Múzeumában, ahová még Napóleon vitte 1805-ben Bécsből). A két relikviamásolat Székelyföldről érkezett Bécsbe, néhány nappal korábban Csíksomlyón a pünkösdszombati szentmise szabadtéri oltárán is láthatta a Kissomlyó-hegy és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregbe felkapaszkodott több százezer hívő, a Csíksomlyó Express zarándokvonaton utazva pedig Csíkszereda mellett eljutott Madéfalvára, valamint az ezeréves határhoz, Gyimesbükkre is. Június 2-án a bécsi Stephansdom oltára előtt emlékeztett arra, amit az igazságos uralkodó hagyott ránk örökül, hogy tudniillik: „Az égben a haza szabadítóinak van a legnagyobb becsülete.”

Fotó: Magyarság Háza

Fotó: Magyarság Háza

A bécsi ünnepi eseményt megtisztelte jelenlétével Mátrai Márta, a Magyar Országgyűlés háznagya; Csibi Krisztina, a Mátyás király-emlékév lebonyolítását koordináló Magyarság Háza igazgatója; id. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, a Mátyás király Emlékév tanácsadó testületének tagja; Gaal Gergely volt országgyűlési képviselő, a Mátyás király-emlékév tanácsadó testületének elnöke; Bóta Zsolt bécsi magyar követ; Molnár Pál újságíró, a Balassi Bálint-emlékkard és más művészeti díjak alapítója; Wurst Erzsébet, a Kaláka-Club elnöke; Várkonyi Borbála és Cseh Csaba Kőrösi Csoma Sándor-ösztöndíjasok és sokan mások.

Fotó: Magyarság Háza

Szentbeszédében Kiss-Rigó László püspök rámutatott: a keresztény Európában ma nagyon sokan hitük mellett identitásukat is elvesztik, mert nem törődnek azzal, hogy megőrizzék. „A keresztény hit erejéből kultúra, művészet, hagyomány alakult ki. Aki ma Európában él, vallástól, világnézettől, nyelvtől függetlenül ebben a kultúrában él, és aki ezt tagadja, identitását veszti el. Ha ez ellen tenni akarunk, csupán józan ész kell hozzá és az igazság ismerete. A történelem sokat segít ebben, és az emlékév is hozzájárul ehhez” – fogalmazott a főpásztor.

A Kovács Szilárd orgonaművész játékával és Szamosi Szabolcs vezényletével közreműködő Pécsi Bazilika Mozart Kórusa és Zenekara műsorában elhangzott sok más mellett Békési Marton Csaba Ecce Sacerdos című műve, valamint J. G. Lickl C-dúr miséje. A művekben Kuti Ágnes, Megyesi Schwartz Lúcia, Benke József és Bognár Szabolcs szólisták énekét hallhattuk. A pápai himnusz, a magyar himnusz és a Boldogasszony anyánk eléneklése után a több száz fős közönség hosszú perceken keresztül állva tapsolta a Pécsről érkező kórust és zenekart.

Ötszázhuszonnyolc évvel a halála után, annak helyszínén, Bécsben, mégpedig a Stephansdomban, miközben a relikviamásolatokat szemléltük és fényképeztük, bizonyára sokak gondolataiban felidéződtek az ismeretlen szerző 1510-ben keletkezett emlékdalának sorai: „Néhai való jó Mátyás király, / Sok országokat te bírál, / Nagy dicséretben akkoron valál, / Ellenségednek ellene állál.” De így van ez az emlékév kezdete óta: az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének országos rajzpályázata, az innsbrucki és a linzi magyarok márciusi megemlékezései, az Ausztriai Magyar Pedagógusok (AMAPED) áprilisi mesemondó és szavalóversenye, az országát ismét járó álruhás Mátyás király május 16-i bécsi látogatása és az Európa-Club május 17-i Mátyás-estje után a június 2-i ünnepi szentmise az emlékév újabb jelentős ausztriai eseménye volt, és nem az utolsó: a programok folytatódnak, novemberben Bécsben például Kárpát-medencei tudományos konferenciát rendeznek majd, amelyen az előadók Mátyás király életművét tárgyalják a legújabb kutatások tükrében.

VARGA GABRIELLA

Fotó: Magyarság Háza

Fotó: Magyarság Háza

Fotó: Magyarság Háza

Fotó: Magyarság Háza