Önök küldték

Törvényalkotás és művészetpártolás

Utolsó szakrális királyunkról, aki a magyar nép lelkében a legmélyebb nyomokat hagyta, sokszor és sokat hallhattam 80 év alatt, s nem csupán a születési helyén töltött évek hossza miatt. Szerencsés voltam, mert a Hitel folyóirat otthon maradt munkatársainak társaságában cseperedhettem fel, s később írásaikat vagy az általuk egykor nálunk szerkesztett lapot olvasva, érdeklődési köröm e téren is tágult. Az Igazságossal kapcsolatos legendák, mesék, történetek nem voltak alaptalanok, de egyben egy nemzet igényét, ilyen irányú sóvárgását is kifejezték és kifejezik máig. Nem kell felemlegetnem az igazságosságát megörökítő történeteket, példának okáért a kolozsvári bíró esetében. De sokkal magasabb szinten, megadta a szászoknak azt a jogot, hogy az általa kinevezett királybírót, ha hatalmaskodott, elcsapják. S ha már itt tartunk, a szászok ősi jogait biztosító Andreanumot kiterjesztette valamennyi erdélyi szász régióra, létrehozván az Universitas saxorumot. Évszázadokon át őrködött is a szász közösség az így kiterjesztett jogok felett, s csak a negyvennyolcas forradalom utáni időkben vesztették el azokat, a Habsburgok modernizációs (egyébként nem értelmetlen, ugyanakkor korszerű) törekvései nyomán. Mátyás jeles volt a törvényalkotásban és a jogintézmények tudatos fejlesztése terén, s mint ilyen is élen járt kora uralkodói között. Egyebek mellett határozottan fellépett a földhözkötöttség ellen. Művészetpártolása nem kevésbé legendás. Erről sokat tudunk, bár annyit meg kell jegyeznem, hogy a jórészt Vitéz János és Janus Pannonius könyvtárából beköttetett Corvinák meg egyéb értékes művek később a bécsi császári könyvtárat alapozták meg. Méltatói kiemelik szorgalmát, és azt, amint a magyar személyes virtust értékelte. Hogy mit jelentett népünknek Mátyás, arra egy apró epizóddal szeretnék rávilágítani. 1938-ban a kolozsvári Hitel felmérést készített a kalotaszegi gyermekek között a vágyaikat és terveiket szondázgatva. Albrecht Dezső a válaszokat felsorolva ilyeneket idéz: papné szeretnék lenni, mert ingyen felvágják a fámat; pék, mert az sok kenyeret ehet; úr, mert finom a ruhája és sok pénze van; cselédlány, mert fizetést kap és megnézheti Mátyás király szobrát. Mint ismeretes Kalotaszeg alig néhány tíz kilométernyire van Kolozsvártól. Az pedig, mint már tudjuk: alig több mint 400 kilométerre Budapesttől.

Dr. Szász István Tas (orvos, szakíró, közíró és szerkesztő, a leányfalui Hitel Múzeum alapítója és vezetője)

Dr. Szász István Tas