taljánföld és magyarország

Mátyás továbbra is itt van velünk, szorosan fűződik városunkhoz szellemisége, itt él velünk emléke, szinte tapinthatóan jelen van mindennapjainkban. Ha Kolozsváron járunk, lépten-nyomon óhatatlanul valami olyasmi fog elénk kerülni, ami róla szól vagy rá emlékeztet. 575 éve él neve a magyarság köztudatában úgy, hogy sokoldalú személyisége mindenki számára valami más miatt kiemelkedő. A gyermekeknek a legendás történelmi alakot, meseország királyát jelentheti, akinek igazságos és bölcs döntései nyomán a jók elnyerik jutalmukat, a gonoszak méltó büntetésüket. Aki a szegényeket és az elnyomottakat veszi pártfogásába, ugyanakkor kellő humorral képes méltányolni a furfangos gondolkodást és az okos szót. A fiatal felnőtteknek, diákoknak, akik Kolozsvárt választották egyetemi éveik helyszínéül, Mátyás alakja bámulatos műveltségű kultúremberként tűnhet fel, aki kortársai előtt járva felismerte az új idők zenéjét és elhozta a reneszánszot Taljánföldről Magyarországra. Aki nem félt az új eszméktől, és gondolkodásbeli forradalmat, átalakulást, megújulást honosított meg Európa innenső szegletében is. A közösségi vezetők a sikeres politikust, ügyes és elszánt hadvezért láthatják benne, a szépkorúak pedig a megfontolt, bölcs uralkodót. Az egyháznak, az istenhívőknek a templomépítőt jelenti, aki nem felejtette el szülővárosát: a Farkas utcai templomot neki köszönhetjük, hiszen építését ő kezdeményezte. Mátyás szellemisége egyetemes és örök. Mátyás mindenkié, aki gondolkodó emberként tekint magára, aki szereti a legendák világát, akinek van humora, aki bátor, aki tud nagyot álmodni, és aki tesz is azért, hogy a világ egy kicsit jobb hellyé váljon mindannyiunk számára.

Oláh Emese (alpolgármester, Kolozsvár)

Oláh Emese