nagyhatalommá tette hazánkat

Hunyadi Mátyás emlékezete mélyen beleivódott a magyar nép tudatába, lelkébe, ugyanis uralkodása alatt a Magyar Királyság Európa egyik legjelentősebb gazdasági, katonai és kulturális nagyhatalma volt, hiszen egyedül e nagyhatalom tudott gátat vetni a Török Birodalom keresztényellenes terjeszkedésének. Mátyás király életműve évszázadokon keresztül azért maradhatott fenn a magyar nép emlékezetében, mert Árpád nagyfejedelemtől kezdve, az Árpád-házi királyainkon át, egy olyan igazi magyar embert látott benne a nemzet minden tagja, aki hazánkat meg tudta tartani a keletről és nyugatról támadó ellenségekkel szemben, miközben országunk gazdaságilag szilárd alapokon állt. Csak így tudott olyan hatalmas hadsereget fenntartani, melynek létszáma velencei követ tájékoztatása szerint 148 000 fő volt. E seregből a magyar és székely zsoldos 66 000 fő volt (ezen belül 16 000 könnyű székely lovas és 16 000 könnyű székely gyalogos), majd a »fekete sereg« cseh, morva és sziléziai zsoldosa 16 000 fő és végül 70 000 főnyi havasalföldi és moldvai hűbéres had volt. Magyarország Mátyás király idejében a gazdasági és a hadi képesség mellett oly magas fokú kulturális nagyhatalom is volt, ahol létrejöhetett a Bibliotheca Corviniana, a reneszánszkori Európa egyik legnagyobb könyvgyűjteménye, ezért azt várhatja korunk magyar embere, hogy az emlékév kapcsán a legalapvetőbb ismereteket fel lehet eleveníteni és terjeszteni úgy hazánk, mint a nagyvilág számára, abból a célból, hogy jobbá válhasson az emberiség.

Dr. Szekeres-Lukács Sándor (elnök, Erdélyi Körök Országos Szövetsége)

Szekeres-Lukács Sándor