jó ötlet

Jó ötletnek tartom, hogy minden évben egy-egy neves történelmi személyiség életével foglalkozzunk. Az előző két emlékévbe is igyekeztünk bekapcsolódni. Természetesen nekem is vannak meseemlékeim Mátyás királyról, iskolás koromban sok olyan mesét hallottam és olvastam, amelyben a nagy király szerepelt; legemlékezetesebb ezek közül a Mátyás király és a kolozsvári bíró. Kölnben van a nagyobb magyar közösségünk, itt működik – a lelkészség keretében – a hétvégi magyar iskola és óvoda is. A kéthetente idejáró mintegy negyven gyermeknek a honismeret tantárgy keretében fogom ismertetni Mátyás király személyét és fontosságát a magyar történelemben – és az év folyamán a megemlékezés számos más formájára is sor kerül.

Lukács József (plébános, Köln)

Fotó: Lukács József archívuma