Az én Mátyásom

Emberarcú uralkodó

Pedagógusként főként Mátyás király emberi arcáról gondolkodom. Erről leginkább a valóságot elfedő mesékben vagy az azt továbbköltve közlő mondákban olvashatunk. Azt is tudjuk, hogy ezek egy későbbi korban keletkeztek, amikor nosztalgiázva tekintettek vissza arra, aki megerősítette az országot. Bárhogyan is legyen, jó, hogy a magyar emlékezetben egy emberarcú uralkodó képe él: olyané, akinek fontos övéi élete és problémája, aki előítélet-mentesen és részrehajlás nélkül próbál döntéseket hozni. A mesék, mondák népszerűsége azt is jelzi, hogy a magyarok – minden időben – ilyen vezető után áhítoznak. Én is.

Dr. Ozsváth Judit (egyetemi adjunktus, Babeș-Bolyai Tudományegyetem; felelős szerkesztő, Magiszter)

Dr. Ozsváth Judit