mit csodálok mátyás királyban?

Csodálom lelki erejét és jellemét A tizenöt éves Mátyás király okosabb volt, mint a körülötte nyüzsgő felnőttek. Korán elvesztette édesapját, a hős Hunyadi Jánost, Magyarország kormányzóját, Nándorfehérvár (Beográd) megvédőjét, és bátyját, Lászlót, akit a Hunyadiak ellenségei lefejeztek, nem volt tehát része atyai-fivéri nevelésben. Ám Mátyásban volt egy olyan belső erő, ami rögtön megmutatkozott, ahogy elfoglalta Szent István trónját. Ez is eszembe jutott, amikor Nándorfehérváron, a mai Belgrádban eltölthettem egy egész napot a Kalemegdán-erődítményt fényképezgetve. Az a vár még létezik. És él Hunyadi János győzelmének emléke is, az európai templomokban megkonduló déli harangszó nem engedi kitörölni a történelmi emlékezetből. Trónra lépésekor Mátyás még kiskorú volt, de felismerte ellenségeit. Mindjárt elbocsátotta nagybátyját, a gyámjaként ismert Szilágyi Mihályt, aki az ő nevében uralkodott, nagykorúvá nyilváníttatta magát és átvette a hatalmat. Mátyás hasznavehetetlen udvaroncaitól is azonnal megszabadult.

Csodálom katonai zsenialitását Országát minden égtájból veszélyeztette az ellenség: nemcsak a török, hanem délről Velence, III. Frigyes nyugatról, a lengyel IV. Kázmér pedig északról fenyegetett. Frigyes és Kázmér a trónt követelték, miközben Giszkra cseh zsoldosai az északi megyékben garázdálkodtak, és a muzulmán invázió áldozatául esett Szerbia és Bosznia. Mit tett Mátyás király? Felállította a világ első hivatásos hadseregét, a Fekete Sereget. Az Al-Dunán visszafoglalta Galambóc várát és Boszniát, megvédte országát a cseh, osztrák, lengyel támadásoktól, elfoglalva azok területeit, és így kiterjesztette a határokat.

Csodálom művészet- és tudománypártolását Pártfogolta a művészeteket és a tudományt. Megalapította a Királyi Könyvtárat, a Corvinát, Európa legnagyobb könyvgyűjteményét. Első európai ország volt Mátyás királysága, ahol az olasz reneszánsz otthonra talált.

Csodálom igazságérzetét Országának belső rendjére is figyelt: megújította az igazságszolgáltatást, a nagyurak hatalmát visszaszorította, tehetséges alattvalóit képességeik és nem a származásuk alapján támogatta.

Telch György (a Seneca College, Newnham Campus nyugalmazott professzora, a Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub elnöke, Toronto)

WHAT DO I ADMIRE ABOUT KING MATTHIAS?

I admire his strength of character and determination Matthias - as newly elected King - young as he was, at age 15, he was wise beyond his age. Although he lost his father, Janos Hunyadi, the Regent of Hungary and defender of Nándorfehérvár (Belgrade) and his older brother Laszlo (beheaded by the jealous enemies of the Hunyadi family), Matthias had an inner strength, which was immediately demonstrated as soon as he stepped onto the Throne of St. Stephen. Today, Belgrade’s Kalimegdan Fortress is the former Nándorfehérvár. It still exists and I spent a whole day there exploring and photographing. When he stepped onto the Throne, he was still a minor. Immediately he dismissed his uncle Mihaly Szilagyi who was his guardian an ruled in his name. Matthias had himself declared an adult and assumed all the powers to himself. He dismissed the useless hanger-on courtier barons and sent them back to their estates.

I admire his military genius The realm was surrounded by threats. The Turks and the Venetians threatened it from the south, the emperor Frederick III from the west, and Casimir IV of Poland from the north, both Frederick and Casimir claiming the throne. The Czech mercenaries under Giszkra held the northern counties and plundered. The Ottoman Turks (Moslem invasion) invaded Serbia and Bosnia. King Matthias established the first professional army (the Black Army of Hungary) in the world. He recovered Golubac (Galamboc) on the Lower Danube and Bosnia from Turkish occupation. When neighbouring states (Czehia, Austria, Poland) attacked the country, Matthais counterattacked and extended the borders of Hungary by conquest.

I admire his interest in art and science Matthias patronized art and science. His royal library, the Corvina Library, was one of the largest collections of books in Europe. With his patronage, Hungary became the first country to embrace the Renaissance from Italy.

I admire his sense of justice King Matthias reformed the administration of justice, reduced the power of the barons, and promoted the careers of talented individuals chosen for their abilities rather than their social statuses.

As Matthias the Just, the monarch wandered among his subjects in disguise to find out firsthand what the problems are. He remains a popular hero of Hungarian folk-tales.

George Telch (Professor, Retired [Seneca College, Newnham Campus] President and Publisher [Kaleidoscope Publishing] Toronto)

Fotó: Telch György archívuma