A Mátyás-történetekkel egyszerre tanítunk és nevelünk

Egy nemzet identitásának a kialakulásához fontosak a példamutató történelmi személyiségek, akikre az adott nemzet tagjai büszkék lehetnek. A magyar nemzet számára Mátyás királynak ilyen szerepe van. Neve hallatán egy olyan, karizmatikus történelmi személyre, világpolitikusra gondolunk, aki nemcsak a magyarok, hanem más népek számára is fogalom. A róla szóló legendák fiatalos, erős, humoros, megfontolt, jó embert ismertetnek. Ámbár a történelem lapjairól tudjuk, hogy szigorú, következetes ember volt, másként nem tudta volna elérni mindazt, amit a hazájáért tett. A diaszpórában is fontos szerepe van egy-egy ilyen kiemelkedő történelmi személynek, mert magyarságukat a fiatalok a magyar anyanyelven, irodalmon, történelmen, népzenén és népszokásokon keresztül ismerik, illetve élik meg. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség vezetői interaktív programjaikkal kiválóan tudják alkalmazni a Mátyás király-történeteket. Ideális oktatási eszköz, mert a vicces, de tanulságos történeteken keresztül könnyedséggel elmagyarázhatjuk legkülönbözőbb erkölcsi értékeinket, miközben tanítjuk történelmünket. Az sem elhanyagolható, hogy ezek a történetek az igazsággal is foglalkoznak, ami gyerekek és fiatalok örökös érdeklődési témája. Számomra, mint olyannnak, aki a diaszpórában született, nevelkedett és él, ilyen élményt, emléket jelent Arany János Mátyás anyja című verse, amely már gyermekkoromban sugallta Szilágyi Örzsébet erős anyai szeretetét. Időközben édesanyaként még nagyobb jelentősége lett számomra ennek a versnek, amely egyszerűségében fejezi ki a lényeget!

Schenk Angyalka (cserkészparancsnok, az innsbrucki 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat vezetője)

Fotó: DEZ: Fotoshooting im Douglas / Studioline Photography