Ma is van feladatunk és küldetésünk a keresztény Európa megvédésében

Mátyás király a közép-európai népek összefogásának is a szimbóluma. Erős Magyarországot teremtett, megvédte az ország déli határait, amire óriási szükség volt, hiszen a kor legnagyobb fenyegetése, nemcsak Magyarországra, hanem Európára nézve is, a terjeszkedő Oszmán Birodalom volt. Édesapja, Hunyadi János hagyományát folytatva Mátyás törekedett arra, hogy megvédje Magyarországot és Európát ettől a fenyegető veszélytől, és ezt úgy látta leginkább megvalósíthatónak, ha a közép-európai népek erőforrásait egyesíti. Mátyás király így vált a közép-európai népek összefogásának is a szimbólumává. Személyét a környező népek is magukénak tekintik, elismerik és nagynak tartják.

Az emlékévben valamennyiünknek – kezdeményezőknek, a szervezésben, lebonyolításban részt vállalóknak – az a legfontosabb célunk, hogy minél több helyre, minél több programon keresztül, minél több közreműködő szervezet segítségével eljuttassuk Mátyás király üzenetét, felidézzük az ő emlékét és minél többet beszélgessünk róla. Az igazságos uralkodó üzenete pedig nem más, mint hogy nekünk, magyaroknak ma is van feladatunk és küldetésünk a keresztény Európa megvédésében.

Azt várom az emlékévtől, hogy erősítse meg bennünk az összetartozásunk tudatát, emlékeztessen minket arra, hogy mi, magyarok, határokon átívelően és a történelem minden vihara ellenére összetartozunk, és azt is mutassa meg nekünk, hogy érdemes nagyot álmodni. Érdemes minden megtorpanáskor újraelindulni – erre is emlékeztessen Mátyás király, és adjon az életműve minél többünknek, minden korosztálynak, minél több magyar embernek ihletet, ösztönzést arra, hogy a jövendőnket kellő alapossággal és megfontoltsággal végiggondoljuk és tetteinkkel megpróbáljuk megalapozni, az utánunk jövő generációnak is biztosítani.

Gaal Gergely (történész, kereszténydemokrata politikus, volt országgyűlési képviselő, a Mátyás király Emlékév tanácsadó testületének elnöke)

Fotó: Video Studio Dobai Ada