történelem

Sokszor ismételt, kimondott szavak motoznak bennünk. Ismerős, megszokott jelentést hordoznak. Eredetüket kevesen kutatják. Aztán megállapítanak valamit. Pontosan. Szakszerűen. Belső tartalmaikra ki gondol? Szó. Szó: hangalak és jelentés kapcsolata. Kölcsönösen felidézik egymást. Hagyomány-teremtette valóság ez. Félre a rögtönzött nyelvészettel! El a hagyománnyal is! Bontsuk fel a szót!

T Ö R T É N E L E M!

Először a történik jut eszünkbe. Azután a velünk. S legősibb őseinkkel, hiszen ők is mi vagyunk. Szakítsuk szét! Ahogy tépett bennünket…

             TÖRTÉNELEM

TÖRT: matematikai fogalmaktól függetlenül, de hányszor!

ÉN: aki részese vagyok. Te is!

ELEM: része valaminek.

            Részese akaratlan; része kéretlen.

            Tört. Tört-én. Én. Én-elem.

                      Történelem.

Történik velem. Veletek is.

…ahogy Mátyás előtt, alatt és után is! Mesék, mondák, legendák körülötte. Mese és valóság, Játék és hitelesség. Valóságtartalma felfedhetetlen. Álruhás igazságokat ne keressünk! Az megmutatja önmagát. Ne öltsünk álruhát sem, mert hamissá válik, hiszen ma már hiteltelen (és becstelen) a hallgatózó igazságkeresés.

Mátyás: korok, népek és kultúrák találkozása. Az ezeregy éjszaka meséinek álruhás uralkodója, a bölcs bíró, akár az igazságos Mátyás. Épített csodák, meg leírt csodák. Épületek és könyvek, meg lélekben, testben új, hiteles világ. Mátyás, aki megérdemli, hogy szomjoltó italát malomkövön nyújtsák felé: a hősnek, az igazságosnak.

Aztán erdélyi utamon megállok Mátyás király szülőházánál:

Felség!

A nép elédbe áll. A tekintetekben

hallgatag panasz.

Felség!

A nép elédbe jár. Csodálnak és

csodálkoznak.

Felség!

A nép… a nép… a nép…

Hol marad?

S az igazságot sehol sem látom!

S később megállok Mátyás szobra előtt:

Uralkodsz. Örökkön, örökké…

Míg a szobortest dacol az idővel.

Míg aljas szemfedővel nem borít

a kíméletlen emberi értelem…

Míg le nem taszít a megcsúfolt

történelem… Míg…

Még uralkodsz. örökkön? örökké!

                                               Ámen

Devecsery László (író, költő, rendező, Szombathely)

Fotó: Devecsery László archívuma