Az Árpád-házi királyok méltó utóda volt

Mátyást a székelyek segítették a trónra. Meg is becsülte őket: minket. Elrendelte a székely lustrát, olyan népszámlálást, amely számba veszi, kimutatja egy család vagyoni erőnlétét, hiszen a székely katonanép gyalog vagy lóháton, de a saját költségén ment hadba. Előnyösebb volt a lófő székely sereg, mint a gyalogos. A szegényebb családok csak gyalogok lehettek, ezeket Mátyás földönfutóknak nevezte. Szerette volna, ha minden székely lovon mehetne hadba. Összehívta Tordán a rendeket, országgyűlést tartott és a következő törvényt hozatta: „Az az elöljáró, aki a népet nyúzza, az a bőréből kuvasztassék ki, s a bőre szalmával tömettessék ki.” Mátyás király az Árpád-házi királyok méltó utódja volt. Korában Magyarország nagyhatalom volt. Bevette Bécset is, és a törököt is kiverte Európából. Szövetkezni kezdett a perzsákkal, hogy végképp számolják fel a pogány török veszedelmet. Sajnos akkor is volt belső ellenség drága hazánkban... Halála után nem sokkal bekövetkezett Mohács.

Balázs József (festőművész, grafikus, rajztanár, Gyergyóalfalu)

Fotó: Balázs József archívuma